Fixed income

Verzamelnaam voor beleggingen met meestal een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd. Voorbeelden zijn obligaties, onderhandse leningen en hypotheken. Vastrentende waarden bieden in zekere zin een zekerheid op betaling van inkomen (rente) en betaling van de hoofdsom aan de investeerder/ geldgever. Dit is in tegenstelling met bijvoorbeeld aandelen waar geen verplichting is tot het betalen van dividend.

De meest voorkomende vastrentende waarden zijn staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Voor pensioenfondsen spelen deze beleggingsinstrumenten een belangrijke rol, ten einde de cash-flows van de pensioenverplichtingen te ‘matchen’ met de cash-flows van een portefeuille met van vastrentende waarden.